Måske vækker billedet af skoledrengen, der er ved at give op over for skolens krav og forventninger, genkendelse ……
Hvis ja, så læs endelig videre – eller se den lille film, hvor jeg giver vigtig viden om et tiltag, der har gjort en stor forskel for mange skolebørn.
Mit navn er Hanne Freil. Gennem mange år har jeg været folkeskolelærer. Ud over professionen som lærer er jeg uddannet kinesiolog med specialisering i at hjælpe skolebørn godt videre.
Undervisningsministeriet godkender kinesiologi som en metode til at hjælpe skolebørn til bedre læringsforudsætninger og dermed til et bedre skole- og børneliv. Gennem tiden har jeg som skolekinesiolog hjulpet et utal af elever med netop at kunne lære bedre og få en god skolegang.
Drengen på billedet har dansk. Det er tydeligvis ikke noget han har let ved. Jeg kan fortælle, at han har det på samme måde i matematik. Bedste tid for ham er sandsynligvis i frikvartererne, hvor han kan komme ud at lege med sine klassekammerater.
Han kan muligvis også lide fag som idræt, billedkunst, musik og natur/teknologi – og i det hele taget fag, der ikke handler om bogstaver, tal, abstraktion, forståelse, sammenhænge og overblik. Muligvis kniber det med hukommelsen – og måske er det også svært at fastholde opmærksomheden i ret lang tid ad gangen.
Drengen på billedet tilbydes måske faglig støtte i de fag, der driller – og forhåbentlig med et rigtig godt udbytte. Det er dog ingen hemmelighed, at de faglige skridt, han tager, ikke er så store som klassekammeraternes. Og det er bestemt heller ikke nogen hemmelighed, at jo ældre han bliver, og jo højere klassetrin han kommer op i, jo større bliver gabet mellem hans og klassekammeraternes faglige kompetencer. Det kan ikke undgå at påvirke selvværdsfølelsen, identiteten som skoleelev, fremtidsdrømmene – og reelt også fremtidsmulighederne fx i forhold til uddannelse.
Indlæringskinesiologi har vist sig at være en rigtig god måde at få vendt om på dette dystre fremtidsperspektiv. Indlæringskinesiologi kunne derfor være en oplagt mulighed at tilbyde drengen, så han vil få lettere ved at lære.
The missing link for langt de fleste skolebørn, der uvist af hvilken grund kæmper med at få det til at lykkes, er det manglende effektive samarbejde mellem venstre og højre hjernehalvdel.
Her kan kinesiologi – og i særdeleshed Indlæringskinesiologi – gøre en stor forskel. Alfa og omega i Indlæringskinesiologi er nemlig at styrke samarbejdet mellem hjernehalvdelene. Venstre og højre hjernehalvdel kan noget vidt forskelligt, og man er uhyre afhængig af det effektive og vedvarende samarbejde, når nyt skal læres.
Hjernegymnastik er en væsentlig forudsætning for at få et godt udbytte af et forløb med Indlæringskinesiologi. Ved hjælp af helt specifikke hjerneøvelser dannes nye stier i hjernen, og samarbejdet mellem hjernehalvdelene styrkes.
Et forløb med indlæringskinesiologi strækker sig over 3 gange. Mellem de 3 behandlinger laves der i perioder på 4-6 uger dagligt et helt specifikt hjernetræningsprogram i form af små fysiske øvelser. Hjernegymnastikken er en yderst vigtig faktor i et forløb med Indlæringskinesiologi.
Vil du vide mere om Indlæringskinesiologi, vil jeg anbefale at besøge min hjemmeside kroplivoglæring.dk.
Ønsker du at booke en tid til den første behandling – eller at tage kontakt til mig, så vi i fællesskab kan finde ud af, om Indlæringskinesiologi er det rette match for dit barn – sker det ligeledes på hjemmesiden. Du er meget velkommen til at tage kontakt.

https://www.facebook.com/kroplivoglaering/videos/195767528157407/